Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode


waarschuwing helium

Op deze site vindt u informatie over drie methoden voor zelfeuthanasie.

Deze staan uitvoerig beschreven in het handboek van Boudewijn Chabot en Stella Braam:

UITWEG, uitgebreid met de heliummethode


De film ‘Oogetuigen van sterven in eigen regie‘, die nu nog op dvd te koop is, wordt komend jaar uitsluitend via streaming te koop aangeboden. Het restant dvd’s wordt daarom tegen de helft van de prijs (€ 12,50) aangeboden. Klik hier om de dvd te bestellen.

Over de Stichting

De Stichting Waardig Levenseinde werd in 2011 opgericht door Boudewijn Chabot en Stella Braam. Een ruime meerderheid van de ouderen wil graag een vrijwillig levenseinde als de kwaliteit van leven in het gedrang is. Niet iedereen krijgt of wil daarbij hulp van een arts.

De stichting stelt zich tot doel betrouwbare en toegankelijke informatie te verschaffen over een waardig levenseinde in eigen regie en in gesprek met naasten. Lees meer

 

Nieuws

14e Druk van UITWEG nu verkrijgbaar.

De 14e herziene druk bevat nieuwe hoofdstukken, met name: 

hoofdstuk 3 ‘De schriftelijke wilsverklaring bij gevorderde dementie’ door arts Bert Keizer en ethicus Govert den Hartogh

hoofdstuk 4 ‘Een giftige cocktail‘ over de rol van de media bij de hype rond het dodelijke middel van de Coöperatie Laatste Wil. 

hoofdstuk 11: Het aanbod van euthanasie schept de vraag

hoofdstuk 13: Chabot beantwoordt vragen van lezers

Er komt binnenkort een e-boek editie van de 14e druk. 

“Het roer moet om”

Interview met Boudewijn Chabot NRC 02-02-2021

Medisch Contact

Recentelijk verscheen er een recentie van het boek “De Weg Kwijt” in Medisch Contact.

lees hier wat Henk Maassen over het boek schrijft.

Recensie Chabot in Med Contact

 

DE WEG KWIJT: Het nieuwe boek van Boudewijn Chabot

coverRecentelijk Publiceerde Boudewijn Chabot het boek :
“De weg kwijt”, over de zorgelijke staat van de euthanesiewet.

Dagblad Trouw schrijft hierover:

De ministers Schippers en Van der Steur hebben een wetsvoorstel voor hulp bij zelfdoding aangekondigd dat zelfbeschikking als fundament heeft. Hun voorstel kan, menen zij, naast de euthanasiewet staan die barmhartigheid als hoeksteen heeft. Zelfbeschikking en barmhartigheid worden in het euthanasiedebat tegen elkaar uitgespeeld….

lees meer

 

 

 

 

Het boek “de weg Kwijt” is online te bestellen  als paperback en als e-Book.

 

Binnenkort verschijnt ook de engelse vertaling.

About twenty years ago, I was sitting on the bench for the accused in the High Court. This was ten years before the adoption of the Euthanasia Act, after I had given a fatal drink to a 50-year-old, physically healthy social worker. Judgment: ‘guilty without punishment’. I fought – and fight- for self-determination. However, I am now worried about the rate at which euthanasia is performed on demented and chronic psychiatric patients.

lees meer (engels)

 

NRC 15 november 2015

 

In de NRC van 15 november wordt het beleidsvoornemen van de NVVE aangekondigd om met de laatste wil pil te experimenten

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/13/vereniging-wil-experiment-met-pil-om-zelf-leven-te-1559234

 

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/13/dodelijk-poeder-in-een-verjaardagskaart-1559091

 

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/13/vereniging-wil-experiment-met-pil-om-zelf-leven-te-1559234

NRC 13 november 2015 Uit UITWEG

Hulp bij verstrekken en klaarmaken levenseindepil

Ouderenpsychiater Boudewijn Chabot bestudeerde voor zijn boek Uitweg alle relevante jurisprudentie op het gebied van zelfeuthanasie en hulp door familieleden. In zijn boek geeft Chabot een overzicht van de grenzen tussen legaal en illegaal handelen. Zijn overzicht is opgesteld in overleg met juristen.

Wat mag duidelijk niet? Aanzetten tot zelfdoding; de regie overnemen; een instructie of opdracht geven; het dodelijke middel voeren aan degene die wil overlijden.

Wat mag duidelijk wel? Gesprekken voeren over zelfdoding; informatie geven; morele steun bieden – door bijvoorbeeld aanwezig te zijn.

Waar ligt het grijze gebied? Op uitdrukkelijk en herhaald verzoek medicijnen kopen, bewaren, overhandigen of fijnmaken; water of vla aangeven om de medicijnen in te kunnen nemen.

Wat kunnen familieleden doen om kans op vervolging te minimaliseren? Op smartphone of videocamera een opname maken waarin degene die wil overlijden zelf uitlegt waarom die wens bestaat; op smartphone of videocamera een opname maken van het moment waarop diegene het dodelijke middel zélf inneemt; voor het overlijden het medisch dossier van een arts opvragen waarin de arts de wens tot (zelf)euthanasie van de patiënt vermeldt en beschrijft waarom die wens er is.

 

 

 

 

Helium waarschuwing

Waarschuwing !

  1. Er is sprake van dat heliumtankjes  met 20% lucht verdund zullen gaan worden door de fabrikant.  Daardoor zouden deze niet meer betrouwbaar zijn voor waardig sterven (ballonnen gaan nog wel omhoog); we weten niet wanneer, voorlopig zijn de goede tankjes nog te koop.
    Reden voor verdunning: De fabrikant zegt dat heliumvoorraden op den duur uitgeput raken en hij daarom er zuinig mee om wil springen.
  2. Op de nieuwe tankjes moet de fabrikant zetten: “diluted with air”
  3. Wie de methode overweegt kan wellicht beter nu vast de tankjes aanschaffen. Let er dan wel goed op tankjes te kopen waar de waarschuwing  “diluted with air” ontbreekt.

We houden u op de hoogte zodra er meer nieuws hierover is.

Waarschuwing voor het geval u aanwezig wilt zijn bij zelfeuthanasie met helium

Na een zelfeuthanasie met helium is de politie altijd achterdochtig of de overledene niet strafbare hulp heeft gekregen. Politie en recherche kunnen de naasten die erbij aanwezig zijn het leven erg zuur maken. (meer…)

Boudewijn Chabot in Buitenhof op 14 december 2014

Klik hier om het interview in Buitenhof te bekijken.

EUTHANASIE ZONDER EXAMEN, Boudewijn Chabot NRC 29-11-2014

Zelfeuthanasie is vaak beter dan de arts erom vragen.

Voor euthanasie door een arts moet een soort examen worden afgelegd. Wie het zelf doet, houdt de regie in eigen hand. Met of zonder anderen. Het moet wel duidelijk een eigen beslissing zijn, aldus Boudewijn Chabot (meer…)

HOE VER MOET ARTSENBEMOEIENIS GAAN? de euthanasietrein

Bert Keizer column in Medisch Contact dd  1 MEI 2014

Toen de stoomtrein in Engeland begon te rijden (meer…)