Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

De Meldingsbrief

Op dit deel van de website kunt U terecht voor het melden van een geslaagde of mislukte poging van zelfeuthanasie. Daarmee willen de auteurs van de website verder wetenschappelijk onderzoek op het gebied van zelfeuthanasie stimuleren.

Waarom is het melden belangrijk?
Het boek “Uitweg” is gebaseerd op zorgvuldige informatie over zelfeuthanasie verkregen uit betrouwbare meldingen uit de praktijk.

Meldingen kunnen informatie geven over het verloop van een zelfeuthanasie. Bijvoorbeeld hoe lang het duurt voordat iemand overlijdt, welke bijwerkingen er kunnen optreden en hoe aanwezigen bij een zelfeuthanasie worden benaderd door politie en justitie. Dit blijven stuk voor stuk vragen die leven bij mensen die momenteel bezig zijn een zelfeuthanasie voor te bereiden of bij hun naasten. Uw ervaringen als nabestaande kunnen behulpzaam zijn bij de informatie voorziening over zelfeuthanasie.

Ook een mislukte poging tot zelfeuthanasie kan gemeld worden, omdat daarmee kan worden uitgezocht wat mogelijk tot de mislukking geleid kan hebben. En nog belangrijker: dankzij die kennis kunnen mogelijke mislukkingen van zelfeuthanasie bij anderen voorkomen worden.

Daarnaast is meer onderzoek nodig over zelfeuthanasie, omdat hier ten opzichte van bijvoorbeeld de “gewone suïcide” – die gekenmerkt wordt door een gruwelijke methode gepaard gaande met isolement – en euthanasie of hulp bij zelfdoding door een arts zeer weinig over bekend is.

Meer onderzoek is gewenst om inzicht in te krijgen in bijvoorbeeld de beweegredenen om tot zelfeuthanasie over te gaan (zoals de mogelijke relatie met afgewezen euthanasieverzoeken) en de emotionele nasleep voor de nabestaanden. Daarin kan u een belangrijke bijdrage in leveren.

Hoe melden?
U kunt een geslaagde of mislukte poging tot zelfeuthanasie melden via onderstaande meldingsformulier. Daarin worden enkele gegevens over de uitvoering en het verloop van de zelfdoding gevraagd.

U kunt het meldingsformulier downloaden en uitprinten. U kunt het daarna per post versturen naar:

SWL

postbus 3930

1001 AS Amsterdam

of het ingevulde formulier scannen en mailen naar:
vasterlingcatharina@gmail.com

Wat gebeurt er met de melding?
De informatie in de meldingsbrief is uitsluitend bestemd voor onderzoek.

Afhankelijk van de inhoud van de melding kan – wanneer dat gewenst is – contact met u worden gezocht om meer informatie te verkrijgen.

Zo kunnen meldingen die leerzame of nieuwe aandachtspunten over een zelfeuthanasie aan de orde brengen, geplaatst worden op de website van www.eenwaardiglevenseinde.nl. De melding zal daarbij volledig worden geanonimiseerd en alleen geplaatst worden na toestemming van de melder.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid de melder te benaderen voor een telefonisch of persoonlijk interview over zelfeuthanasie wanneer de melder dat aangeeft.

 

Vul nu de Meldingsbrief in