Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

Artikel medisch contact

Dat zegt Lode Wigersma, directeur beleid van de KNMG, in een reactie op het vorige week verschenen boek Uitweg van psychiater Boudewijn Chabot. Deze biedt mensen die dood willen en een verzoek van euthanasie zagen afgewezen, twee alternatieven; niet meer eten en drinken (‘versterven’), of medicijnen verzamelen en innemen. Volgens Chabot horen artsen zich de kwaliteit van het sterven ook aan te trekken als iemand dat in eigen hand neemt’. Ook Wigersrma ziet in dat geval ‘een begeleidende rol’, maar niet in de zin dat de arts medicijnen zou mogen verstrekken: ‘Dan gaat het om hulp bij zelfdoding, en heb je dus te maken met de wettelijke zorgvuldigheidseisen.’ De KNMG wil nog dit jaar een intern debat organiseren over de vraag of artsen een rol hebben bij het sterven van mensen die ‘klaar’ zijn met het leven, en zo ja, welke. Het is een vervolg op het debat naar aanleiding van het rapport van de commissie-Dijkhuis (2004). waarin levensbeëindigend handelen in die situatie niet werd uitgesloten. Wigersma: ‘We hebben destijds aangedrongen op onderzoek onder artsen en patienten, maar VWS wilde dat niet financieren. Politiek lag het gevoelig, want staatssecretaris Ross en later de ChristenUnie wilden geen veranderingen in het euthanasiebeleid.’

Dat deze hulp ooit onder de euthanasiewet zal worden gebracht, lijkt Wigersma onwaarschijnlijk: ‘Dan zou je verschil moeten maken tussen “lijden aan het leven” en “het leven voltooid vinden”, en dat is moeilijk. Het is een gradueel verschil.

Bert Keizer reageert in Medisch Contact:

“waarom heeft niemand het over ophouden met eten en drinken onder goede palliatieve begeleiding van de huisarts? Ik heb het nu drie keer van nabij meegemaakt en het is echt een haalbare route.”