Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

Inleiding

Een goede dood in eigen regie is omstreden. Er zijn voorstanders van zelfbeschikking die het emotioneel belastende werk om iemand met een doodswens aan de dood te helpen willen uitbesteden. Zo probeert de NVVE artsen op te voeden om dat vaker te doen, met name bij ouderen die klaar-met-leven zijn. Het burgerinitiatief Uit Vrije Wil heeft de hoop laten varen dat artsen dat gaan doen en stelt daarom voor dat hulpverleners die geen arts zijn, de bevoegdheid van artsen overnemen om een dodelijk middel te geven aan iemand die klaar-met-leven is. Andere voorstanders van zelfbeschikking, zoals Chabot en Braam in ‘Uitweg’, bepleiten dat mensen zélf de verantwoordelijkheid nemen voor een goede dood in eigen regie. Zij beschrijven precies hoe dat uitvoerbaar is zonder dat een arts enige dodelijke handeling verricht.

‘Zelfbeschikking’ blijkt voor NVVE en Uit Vrije Wil iets heel anders te betekenen dan de zelfbeschikking waarover ook de zelfdodingsconsulent Ton Vink in zijn boeken schrijft. De een stelt dat mensen mogen beslissen wanneer zij hun leven willen beëindigen maar legt de uitvoering ervan bij artsen of bij andere beroepen die de dodelijke middelen moeten verstrekken. Daartegenover bepleiten anderen dat zelfbeschikking niet alleen op het besluit van toepassing is maar ook op de uitvoering van levensbeëindiging.

De vrijheid om zelf te mogen beschikken die Uit Vrije Wil nastreeft, wordt echter fors ingeperkt als je een arts of andere stervensbegeleider nodig hebt voor de uitvoering. Het type zelfbeschikking volgens het Uit Vrije Wil recept houdt halverwege op en draagt het laatste, zware stuk van de weg over aan een ander die moet zorgen dat de dood er komt. Het is een ‘beperkte zelfbeschikking’, die dus ook slechts een zeer beperkte vrijheid geeft om het tijdstip van je levenseinde te kiezen.

In de boeken van Ton Vink (www.ninewells.nl) en van Boudewijn Chabot gaat het over complete zelfbeschikking. De complete vrijheid om het moment van de eigen dood te mogen kiezen heeft een prijs. Namelijk de prijs om zelf de dodelijke medicijnen te verzamelen of om het initiatief te nemen tot bewust versterven. Een complete zelfbeschikking omvat niet alleen het voorrecht om het einde te mogen kiezen maar ook de last om de uitvoering tot in details zelf voor te bereiden.

Deze twee kampen in het debat hebben elk hun voor en tegen. De ideale oplossing voor zelfbeschikking rond het levenseinde bestaat vermoedelijk niet. In Opinies op deze site, worden de komende maanden argumenten verzameld rond de voor– en nadelen van een beperkte en van een complete zelfbeschikking. Dit debat wordt in het najaar afgesloten met een samenvattend overzicht van de aangedragen argumenten pro en contra.

Ook u kunt een bijdrage insturen hoe de regie over de eigen dood het beste praktisch vorm kan krijgen.

Klik hier om uw bijdrage in te sturen en de spelregels te lezen

Boudewijn Chabot doet de aftrap voor discussie en neemt stelling tegen uitspraken van de jurist Eugene Sutorius en van de psychiater Johan Huisman.