Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

Medisch Contact 9 december 2010

Artsenvereniging KNMG publiceert een nieuw standpunt over bewust versterven

Als een patiënt het besluit neemt te gaan sterven door te stoppen met eten en drinken, behoort de arts altijd de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen: hij begeleidt zijn patiënt j en verzacht het lijden door adequate palliatieve zorg te verlenen, zelfs als de arts het besluit van de patiënt te stoppen met eten en drinken afkeurt.
(Bron: Medisch Contact 9 december 2010)