Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

NRC HANDELSBLAD Opinie / 2 feb. 2012

DE WEG NAAR HET EINDE KAN OOK ZONDER HULP VAN ARTSEN

Boudewijn Chabot in NRC van 2 februari

Boudewijn Chabot (geboren 1941) houdt zich al 20 jaar bezig met humaan sterven in eigen regie.
In 1994 werd hij landelijk bekend door het Chabot-arrest van de Hoge Raad. In 2007 promoveerde hij op een groot bevolkingsonderzoek. Daaruit bleek dat veel mensen ook nu al in eigen regie hun leven beëindigen in gesprek met naasten. Dat komt ongeveer even vaak vour als euthanasie door een arts.

Klik hier om de tekst van het artikel te lezen (PDF bestand)
Klik hier om het hele artikel zoals in de krant geplaatst te lezen (met illustratie van Boligan / PDF bestand)