Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

NRC Opinie 6 jan 2011

“Onjuist is wat op de website NVVE.nl staat over de methode van zelfdoding met een plastic zak. Die mislukt vaak. Onjuist is ook de suggestie dat morfinepleisters niet dodelijk zouden zijn. De site verzwijgt hoe aanwezige familieleden het toch al kleine risico op strafbare hulp verder kunnen verminderen. Over bewust versterven worden in een afzonderlijke brochure onjuiste adviezen gegeven.”

Lees het volledige artikel op www.nrc.nl

Bron: NRC