Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

NVVE maakt leden bang voor helium

In het october nummer van het NVVE kwartaalblad Relevant (p 20-21) staat een indrukwekkend verslag over Jan Jongstra (62). Zijn slokdarmkanker bleek na chemo en bestraling uitgezaaid. Hij wilde geen tweede ronde behandelingen en besloot zijn leven te beëindigen zodra de kanker tot klachten zou leiden. Daarbij paste in zijn ogen geen dokterseuthanasie: “Ik regel het zelf.” Zijn voorkeur ging uitnaar de heliummethode, snel en pijnloos, zonder gevaar voor familie en vrienden die hij wilde uitnodigen.

Tijdig bestelde hij de heliumtankjes en wat er verder bij nodig is. Boudewijn Chabot en Stella Braam beschrijven zelfeuthanasie met helium in hun boek Uitweg (zie de demonstratiefilm op dvd www.eenwaardiglevenseinde.nl). Jan raakte binnen een minuut buiten kennis en overleed 10 minuten later, precies zoals in Uitweg beschreven staat. Zijn broer: “Hij lag met een vredig lachje om zijn mond.”

Naast dit artikel staat in een opvallend blauw kader de kop: NVVE ontraadt heliumgas als zelfdodingsmiddel. Waarom? Ik citeer letterlijk:
“…hulp bij zelfdoding strafbaar is. Het stervensproces kan gepaard gaan met schokken in het lichaam en vertrekken van het gelaat. Bovendien is het risico groot dat het misgaat. Zuurstofgebrek kan dan hersenbeschadiging hebben opgeleverd.”
De NVVE noemt geen auteur of onderzoek waarop ze deze waarschuwing baseren.

Mijn vraag is: Waar is deze bangmakerij voor nodig? De pil van Drion in de vorm van heliumgas is legaal te verkrijgen en is doeltreffend en veilig.

Chabot laat in een demonstratiefilm over de heliummethode zien hoe eenvoudig deze kan worden voorbereid. In de film Sterven in eigen regie wordt uitgelegd dat je geen strafbare hulp geeft zolang de dodelijke handelingen worden uitgevoerd door de persoon zelf. Je kan dat filmen op een mobiele telefoon om na het overlijden aan delijkschouwer te laten zien dat iemand het zelf heeft gedaan.

Natuurlijk kan het misgaan als je niet de stappen volgt die in Uitweg worden beschreven. Als er een mislukking duidelijk aan hem wordt gemeld, zet Chabot die op de website www.eenwaardiglevenseinde.nl zodat iedereen ervan kan leren hoe het niet moet.

Maar het allerbelangijkste is dit: op honderden overlijdens door helium in de USA, in Duitsland en (tientallen) in Nederland, is na mislukking nog nooit een hersenbeschadiging vastgesteld.

De Canadese onderzoeker Russel Ogden publiceerde over helium in vakbladen. Het boek Uitweg verwijst naar zijn publicaties.

Conclusie: laat de NVVE haar leden niet als kinderen behandelen die bang gemaakt moeten worden. Geef volwassen mensen met een weloverwogen doodswens alle informatie en laat ze op grond daarvan zelf hun besluit nemen: voor Helium of voor een andere methode van zelfeuthanasie.

Boudewijn Chabot – 4 november 2013