Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

Recensie Reformatorich Dagblad 24 feb 2010

Het boek richt zich op mensen die bij hun huisarts geen gehoor vinden voor hun doodswens. Achterliggende gedachte is dat een door mensen actief in gang gezet stervensproces rustig en pijnloos kan verlopen, zonder dat daarvoor de tussenkomst van een arts is vereist.

Diverse psychiaters en de Ivonne van de Ven Stichting, die zich inzet voor vermindering van het aantal suïcides, reageerden in 2008 afwijzend op het verschijnen van de eerste versie. Zij vreesden onder meer dat het boek zou belanden bij mensen met suïcidale neigingen die goed behandelbaar zijn.

Ook staatssecretaris Albayrak (Justitie) vond het in boekvorm uitbrengen van dergelijke adviezen getuigen van een ongewenste ontwikkeling, zo schreef zij de Kamer in antwoord op vragen van CDA en SGP. Tegelijkertijd benadrukte zij dat „noch het enkel publiceren van het desbetreffende boek noch het enkel verstrekken daarvan, in de zin vanhet louter verstrekken van algemene informatie”, in Nederland strafbaar is gesteld. Pas als men-sen zich daadwerkelijk van het leven hebben beroofd, kan justitienagaan of er mogelijk sprake is geweest van strafbare behulpzaam-heid, aldus Albayrak in 2008.

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar plaatste aanvankelijk kritische kanttekeningen bij het boek, aldus woordvoerder Paul Brandt. „Er is intern de nodige discussie geweest, een beetje vergelijkbaar met het debat dat nu in de samenleving wordt gevoerd.” Een pleidooi van de auteurs voor de uitgave was volgens Brandt doorslaggevend. „Zij wezen ons op de vele ouderen die jaarlijks hun leven beëindigen zonder professionele hulp. We staan achter het boek, al realiseren we ons dat het onderwerp in een deel van de samenleving taboe is.”

Klik hier!

Op de site prijst de uitgever ”Uitweg” aan als „een veelomvattende handleiding die een frisse wind blaast door het euthanasiedebat.”