Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

Links

STICHTING DE EINDER
Begeleiding van mensen met een doodswens.
Mensen die serieus overwegen hun leven te beëindigen, zonder dat zij moreel bevoogd of veroordeeld zullen worden, en zonder dat zij anderen willen belasten, kunnen terecht bij Stichting De Einder.
Klik hier om naar de website te gaan


MAG IK DOOD
Er zijn mensen die een diepe doodswens hebben. Wat kan je doen? Daarover gaat het DocBlog ‘Mag ik dood’. Deze website komt voort uit de gelijknamige documentaire van Eveline van Dijck over het gebrek aan hulp voor chronisch psychiatrische patiënten met een doodswens.
Klik hier om naar de website te gaan


VAN BETEKENIS TOT HET EINDE
Klik hier om naar de website te gaan


STICHTING LEVENSEINDECOUNSELING

Persoonlijke begeleiding bij een zelfgekozen en zelf zorgvuldig te organiseren humaan levenseinde, met oog voor de naaste omgeving. Zelfbeschikking is daarbij immer het uitgangspunt. Counselors informeren over middelen en methoden.

Klik hier om naar de website te gaan


TON VINK 

Klik hier om naar de website te gaan


NVVE
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.
Klik hier om naar de website te gaan


IVONNE VAN DER VEN STICHTING
De Ivonne van de Ven Stichting is opgericht met als doel:
* Suïcide als urgent maatschappelijk probleem aan de orde stellen
* De verbetering van suïcidepreventie
* Het bevorderen van wetenschapelijk onderzoek naar suïcide
* Het verhogen van de kwaliteit van hulpverlening aan nabestaanden. 
Klik hier om naar de website te gaan


SENSOOR
Voor een luisterend oor en een goed gesprek per telefoon.
Klik hier om naar de website te gaan


STICHTING AGORA
Klik hier om naar de website te gaan


STEM


UIT VRIJE WIL


113 ONLINE ZELFMOORDPREVENTIE 
Klik hier om naar de website te gaan