Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

MED — 20 / opiaat

Afgelopen jaar zijn meldingen ontvangen van overlijden door zelfeuthanasie met een combinatie van een opiaat en een benzodiazepine: oxycodon (= OxyContin): 30 tabl van 40 mg (meer dan de dodelijke dosis die in Uitweg op pag 140 staat… Lees verder

MED 19-2012 / Barbituraat

Steun van partner en stichting De Einder Voorgeschiedenis Janny (schuilnaam) is een jonge vrouw van eind twintig. Vanaf haar jeugd heeft zij last van een aangeboren hartafwijking en knieproblemen. Later komt daar fybromyalgie en artrose bij…. Lees verder

MED 18-2011 / Chloroquinefosfaat

Een zelfstandig wonende man van eind tachtig was fysiek en geestelijk snel achteruitgegaan na enkele medische problemen. Deze achteruitgang in combinatie met zijn overtuiging niet naar een verpleeghuis te willen en de ervaren eenzaamheid ten gevolge… Lees verder

MED 17-2011 / Barbituraat

Bij een man van eind zeventig werd ongeveer vijf jaar geleden de ziekte van Alzheimer vastgesteld door de behandelend geriater. Het ziekteproces verliep langzaam, waarbij goede dagen werden afgewisseld met slechte dagen. De achteruitgang in het… Lees verder

MED 15 – 2011 / Opiaat

Een vrouw van 56 jaar leed aan diverse fysieke klachten, waarvan fybromyalgie de voornaamste was. De vrouw had ruim 20 jaar last van chronische pijnen, tintelingen, jeuk en slaapproblemen. De vrouw was hiervoor al geruime tijd onder behandeling,… Lees verder

MED 16-2011 / Barbituraat

Bij een vrouw van 55 jaar deden zich ruim twintig jaar geleden de eerste symptomen van spierzwakte en zenuwpijnen voor die geleidelijk aan verergerden. Reguliere behandeling hielp niet meer, maar homeopathie bracht enige jaren verbetering in de… Lees verder

MED 14-2011 / Depronal 4,5 gram

Een vrouw van 89 jaar (reeds lang weduwe, goed contact met haar twee kinderen) had voortdurend zenuwpijn in haar linkerbeen vanwege ingezakte wervels en ook last van pijnlijke gewrichten. Het rechterbeen was gevoelloos. Veel narigheid had zij van… Lees verder

Problemen met hydroxychloroquine:

Drie van de vier meldingen over zelfdoding met hydroxychloroquine zijn met problemen verlopen. Wij vatten deze vier meldingen hier samen en doen een suggestie ter voorkoming van problemen. Twee meldingen staan in Uitweg (p. 148-149): Een oudere… Lees verder

MED 13-2010 / Depronal 4,5 gram

Een vrouw van 64 jaar (reeds lang gescheiden, twee dochters) leed sinds ongeveer tien jaar aan zenuwpijnen die zich vanuit haar bekken steeds verder over het lichaam hadden uitgebreid. Tijdens vele artsbezoeken, fysiotherapie, langdurige behandeling… Lees verder

MED 9-2010 / Chloroquinefosfaat 17,5 gram

Een man van nog geen vijftig (gehuwd, geen kinderen) kreeg tegen zijn dertigste lage rugklachten die geleidelijk in ernst toenamen. Zonder succes werd hij daarvoor meermalen geopereerd. Er trad geen verbetering op, mogelijk doordat de revalidatie… Lees verder

Lees de meldingen over