Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

MED 10-2010 / Pentobarbital 12 gram

Een vrouw van 57 jaar (langdurig gescheiden, geen kinderen) nam drie jaar voor haar overlijden voor het eerst contact op met een consulent van De Einder. Het besluit haar leven te beëindigen stond voor haar toen al vast. Haar ouders en zuster waren overleden. Lichamelijk had zij last gekregen van overgewicht (90 kg) en problemen met lopen. Daarnaast leed zij het laatste jaar onder angstaanvallen, waarvoor zij bij de Riagg behandeling had gezocht die geen verbetering bracht. Zij gebruikte paracetamol, codeïne en seresta 2 maal daags 10 mg.

Zij besprak haar doodswens met de consulent en deed haar verhaal. Over haar emigratie dertig jaar geleden, als een zelfbewuste jonge vrouw, uit een van de landen in het Midden-Oosten. Haar huwelijk met een Nederlandse man die zwaar crimineel bleek te zijn. De onvermijdelijke scheiding en het verlies van contact met haar familie. Zij had een universitaire opleiding in de sociale wetenschappen afgerond maar was inmiddels, na een tijdelijke universitaire aanstelling, langdurig werkeloos en sterk vereenzaamd.

Zij vertelde over haar vergeefse pogingen het hoofd boven water te houden en betekenisvolle contacten te leggen, in de persoonlijke en in de arbeidssfeer. De diverse instanties die uiteindelijk niets voor haar konden doen. En over haar conclusie het leven te zullen beëindigen. Daarbij nam zij een ruime periode van voorbereiding in acht om ervoor te kunnen te zorgen dat haar stap voor haar zo waardig mogelijk verliep en met de grootst mogelijke zekerheid van slagen.

Zelf verzamelde ze via internet vloeibaar pentobarbital (ruim 12 gram) dat in de diergeneeskunde voor euthanasie wordt gebruikt. In aanwezigheid van de hulpverlener dronk zij thuis de pentobarbital en was 10 minuten later vast in slaap. Drie kwartier later bleek zij overleden. De consulent verliet daarop het huis. Het is niet bekend hoe de afhandeling van haar overlijden door lijkschouwer en jusittie is verlopen.