Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

Problemen met hydroxychloroquine:

Drie van de vier meldingen over zelfdoding met hydroxychloroquine zijn met problemen verlopen. Wij vatten deze vier meldingen hier samen en doen een suggestie ter voorkoming van problemen.

Twee meldingen staan in Uitweg (p. 148-149): Een oudere man die het middel in aanwezigheid van familieleden innam, kreeg kort na het innemen spuitdiarree. Hij heeft niet gebraakt. Volgens de familie dreigde hij na 24 uur te ontwaken maar is hij door de huisarts met injecties valium (10 mg) en morfine s.c. in slaap gehouden tot het overlijden na 80 uur volgde. Vermoedelijk door uitdroging in combinatie met zijn slechte algehele conditie. Deze zelfdoding was dus bijna mislukt ten gevolge van diarree: daardoor is er onvoldoende hydroxychloroquine in het bloed gekomen.

Een andere man nam naast hydroxychloroquine tevens 65 mg Rohypnol in en overleed. Een zo grote hoeveelheid Rohypnol kan op zichzelf reeds dodelijk zijn.

De twee andere meldingen staan op deze site. Beide zelfdodingen zijn mislukt.

Med 5-2010: deze vrouw was alleen en daardoor is onbekend of zij de dodelijke dosis heeft binnen kreeg voordat zij in slaap viel; ook is onbekend of zij na het inslapen heeft gebraakt dan wel diarree kreeg. De oorzaak van de mislukking blijft dn ook onduidelijk.

Med 13-2010 een mislukking waarbij wel iemand aanwezig was, zodat we zeker weten dat diarree is opgetreden en er gebraakt is.

Volgens onze toxicoloog en apotheker zijn deze gevallen van (bijna) mislukking met hydroxychloroquine door diarree en/of braken geen reden om dit middel te ontraden.

We geven de suggestie bij een overdosis hydroxychloroquine tevoren loperamide (Imodium® of Diacure®), een middel tegen diarree) in te nemen: volgens dit schema :

12 uur tevoren 4 mg (2 capsules a 2 mg); dit nog twee keer herhalen: 6 uur tevoren en 2 uur tevoren.

Loperamide geeft echter geen zekerheid dat diarree weg blijft.