Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

NRC 15 november 2015

 

In de NRC van 15 november wordt het beleidsvoornemen van de NVVE aangekondigd om met de laatste wil pil te experimenten

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/13/vereniging-wil-experiment-met-pil-om-zelf-leven-te-1559234

 

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/13/dodelijk-poeder-in-een-verjaardagskaart-1559091

 

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/13/vereniging-wil-experiment-met-pil-om-zelf-leven-te-1559234

NRC 13 november 2015 Uit UITWEG

Hulp bij verstrekken en klaarmaken levenseindepil

Ouderenpsychiater Boudewijn Chabot bestudeerde voor zijn boek Uitweg alle relevante jurisprudentie op het gebied van zelfeuthanasie en hulp door familieleden. In zijn boek geeft Chabot een overzicht van de grenzen tussen legaal en illegaal handelen. Zijn overzicht is opgesteld in overleg met juristen.

Wat mag duidelijk niet? Aanzetten tot zelfdoding; de regie overnemen; een instructie of opdracht geven; het dodelijke middel voeren aan degene die wil overlijden.

Wat mag duidelijk wel? Gesprekken voeren over zelfdoding; informatie geven; morele steun bieden – door bijvoorbeeld aanwezig te zijn.

Waar ligt het grijze gebied? Op uitdrukkelijk en herhaald verzoek medicijnen kopen, bewaren, overhandigen of fijnmaken; water of vla aangeven om de medicijnen in te kunnen nemen.

Wat kunnen familieleden doen om kans op vervolging te minimaliseren? Op smartphone of videocamera een opname maken waarin degene die wil overlijden zelf uitlegt waarom die wens bestaat; op smartphone of videocamera een opname maken van het moment waarop diegene het dodelijke middel zélf inneemt; voor het overlijden het medisch dossier van een arts opvragen waarin de arts de wens tot (zelf)euthanasie van de patiënt vermeldt en beschrijft waarom die wens er is.