Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

Kan je zónder hulp van een arts — in eigen regie — op een humane manier sterven als het water je aan de lippen staat?

Sinds de jurist Huib Drion over het zelfgekozen levenseinde van ouderen schreef, houdt de ‘pil van Drion’ velen bezig. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) doopte de ‘pil van Drion’ om tot ‘Laatste-Wil-Pil’ (LWP). Steeds duidelijker klinkt de wens van zieken en ouderen: “Ik wil die pil nu!”

In 2010 bleek op een NVVE congres dat een grote meerderheid van de leden een autonome route naar een zelfgekozen dood wensen. Zij willen geen selectie door hulpverleners zoals het wetsvoorstel van het burgerinitiatief Uit Vrije Wil bepleit. De NVVE bestudeert de mogelijkheid van een ‘uitgiftepunt’ van een dodelijk middel, waar de selectie plaatsvindt wie de laatste-wil-pil krijgt en wie niet. Dus toch weer selectie.

Drie autonome wegen
In het boek Uitweg (Chabot en Braam 2010) leest u dat u kunt kiezen tussen overlijden door bewust versterven (stoppen met eten en drinken) of met de medicijnmethode. Bewust versterven is alleen humaan boven de 60 jaar en met goede palliatieve zorg door een arts. De artsenorganisatie KNMG stelt dat een arts die zorg behoort te geven, óók als hij het niet eens is met de doodswens van een bejaarde patiënt (www.knmg.nl/concept standpunt).

De medicijnen voor een humane dood kun je in ons land uitsluitend op recept krijgen. Artsen schrijven ze niet voor als u ze voor zelfdoding wilt gebruiken. Deze medicijnen zijn wel zonder recept te koop via betrouwbare internetapotheken of op vakantie in Zuid en Oost Europa.

Stichting de Einder geeft informatie en morele steun zonder veroordelend te zijn bij uw zoektocht naar een humane dood en hoe deze te realiseren. Net als de vrijwilligers van de NVVE mogen de consulenten in samenwerking met de Stichting geen internetadressen verstrekken. Als dat in de toekomst verandert zullen wij u informeren.

Maar wat moet je doen als je niet meer reizen kan, als je moeite hebt met internet en er geen kind of vriend(in) is die je steunt? Wat moet je doen als je jonger bent dan 60 jaar, waardoor versterven niet humaan kan verlopen?
Dan kan je de film over de heliummethode bekijken om te zien of  deze humane methode bij je past. Bijvoorbeeld, als je je leven als voltooid beschouwt; als je begint te dementeren; of als je een psychiatrische ziekte hebt die is uitbehandeld. In dit soort situaties weigeren bijna alle artsen en psychiaters hulp te geven om je leven te beëindigen.

Neem altijd iemand in vertrouwen over je plan, bijvoorbeeld een consulent van De Einder. Lees ook de meldingen op deze site om fouten te vermijden.

Lees de meldingen over