Stichting Waardig Levenseinde Foundation Dignified Dying De Heliummethode

Waarschuwing voor het geval u aanwezig wilt zijn bij zelfeuthanasie met helium

Na een zelfeuthanasie met helium is de politie altijd achterdochtig of de overledene niet strafbare hulp heeft gekregen. Politie en recherche kunnen de naasten die erbij aanwezig zijn het leven erg zuur maken.

Dit kan je voorkomen door open te zijn over de hulp bij zelfeuthanasie die je WEL en de hulp die je NIET hebt gegeven. Hoe?
Hier volgen tips (deze staan ook in de 9e druk van UITWEG

– Blijf niet in je eentje tobben over de hulp die je wel of niet wilt geven. Praat erover met een buitenstaander die zijn mond kan houden.

– Houd een logboek bij van je gesprekken met je dierbare die dood wil: welke mogelijkheden om in leven te blijven heb je met hem of haar besproken?

– Vraag je dierbare te praten met een huisarts over de zelfeuthanasie (en vraag of je af en toe bij deze gesprekken mag zijn).

– Het is verstandig als je dierbare vóór het overlijden zijn arts vraagt om een kopie van het medisch dossier waarin de gesprekken zijn samengevat. De arts is verplicht die kopie te geven. Deze kopie moet je aan de lijkschouwer geven.

– Maak een video-opname van een gesprek waarin de person uitlegt waarom hij dood wil.

– Film dat de handelingen die tot de dood leiden door de persoon zelf zijn uitgevoerd en geef dat aan de lijkschouwer. Zo laat je zien dat je dierbare zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar overlijden.

– Geef de kopie van het medisch dossier aan de lijkschouwer.

Daaruit blijkt dat het overlijden niet stiekem is voorbereid. Geef de lijkschouwer de twee film opnames als bewijs WAAROM iemand wilde overlijden en als bewijs dat jij NIET het laatste duwtje hebt gegeven.